چاپ این صفحه

شکر پودری

تعداد بازدید : 42032
تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۲/۳

شکر پودریPowdered Sugar

شکرپودری ساده ترین نوع شکرهای ویژه است که دارای سایزکریستال ریز وبافتی نرم دربین انواع شکرهای گرانوله می باشد .این شکر به نامهایی ازجملهBar Sugar , Berry Sugar , Extra Fine Sugar, Caster   Sugar , Instant Dissolving Sugarشهرت دارد.


موارد مصرف :

جهت پاشش بر روی انواع مغزها ومیوه ها،انواع شیرینی خشک،  انواع دونات ها ،کیکهای میوه دار ،درتهیه ترکیبات کرم مانند ، تهیه مربا ، انواع پودینگ ، مارمالاد و سایر
.

چاپ این صفحه